Modul för tekniskt arbete

Samordnad överföring

Hur gör man för att behärska leverabler och deras hantering när så många dokument finns inlåsta i olika system, vilket hindrar överföring eller delande av information? Hur påskyndar man valideringar av delmål när ett helt investeringsprojekt försenas i tidsödande granskningar som måste gå igenom komplexa arbetsflöden mellan geografiskt avlägsna intressenter? Hur publicerar man uppdaterade dokument och undviker att konstruktionen baseras på felaktiv information som kan leda till fel och omarbete?

Genom att integrera planeringen av leverablerna i det globala projektschemat, ger 3DEXPERIENCE- lösningen Optimerad anläggningskonstruktion en enda uppdaterad version, spårbara arbetsflöden och banor med elektroniska godkännanden, ansvar för att behandla problem och ändringar, liksom översikter som genereras omedelbart på begäran. En ansvarig för investeringsprojektet för ett företag inom byggnadsindustrin eller för en ägare eller driftsansvarig kan dra fördel av den här lösningen genom att hantera lagringen av tekniska leverabler och kontrollera att leveranserna utförs i tid, samt valideringen av innehållet före publikation mot senare processer.

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

  • Synlighet mellan nyckelaktörer i projektet
  • En enda uppdaterad version
  • Beslutsansvar
  • Spårbarhet genom arbetsflöden och dokument