Samverkande digital försörjning

Samordna och överblicka relationerna med leverantörer och entreprenörer

Lösningen Optimized Plant Construction 3DEXPERIENCE erbjuder en samverkande digital försörjningslösning som är helt integrerad i anläggningens funktionella struktur liksom i arbetsuppdelningen (uppdelningen av modulerna i aktuell projekthantering). Exekveringsmiljön för försörjningen är integrerad i all relaterad och nödvändig information vilket hjälper inköparna att utföra ett effektivt och exakt arbete som respekterar alla tidsfrister. Det förebygger upprepning av information genom att direkt koppla rekvirerade poster till leverantörernas uppgifter eller poster på materiallistorna eller på kvantitetsbaserade order (material- och utrustningsleverantörer).

Entreprenörer och leverantörer svarar on-line på kostnadsuppgifter och kan samtidigt få åtkomst till dokument som gör det möjligt att förstå det arbete som skall utföras.  Översikten över orderstatus underlättar beslut gällande försörjningen. Efter att ha valt det bästa svaret, ger försörjningsavdelningen utvald leverantör eller entreprenör åtkomst till den arbetsmodulinformation som denna måste hantera inom ramen av det globala projektet.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Översikt av rekvireringsstatus
  • Garanti för att de dokument som är åtkomliga för leverantörerna alltid är giltiga
  • Uppföljning av förhandling /korrespondens synkroniserad med relaterad information
  • Mall för utvärderingsrapport - länkad till översikten av fortskridandet av projektet
  • Integrerad med hanteringen av leverantörernas dokument