Byggnadsinstruktioner i 3D

Arbetsinstruktioner på ett universellt språk

Byggnadsmomenten som utförs på byggplatser är ofta långt ifrån resurssnåla. De tvingar byggcheferna att hantera förseningar p.g.a. dåligt utfört arbete. De kämpar också med inkonsekvent arbetskvalitet beroende på skillnader i kompetens mellan olika arbetslag. Dessutom talar inte alla arbetare samma språk, vilket försvårar kommunikationen vad gäller instruktioner.

Med lösningen Optimized Plant Construction, kan man utforma icke-textuella och lättförståeliga 3D-instruktioner baserade på 3D-information om utrustningen, marken och anläggningen. Instruktioner för allmänna uppgifter kan också skapas lätt och snabbt i 3D. Animeringar av arbetarnas uppgifter kan sedan genereras itneraktivt. Optimized Plant Construction 3DExperience tillhandahåller virtuella animerade scenarier för att utbilda arbetare på ett realistiskt sätt genom att maximera förståelsen innan man utför uppgifterna reellt.

Företagen skapar i allmänhet instruktionshandledningar i olika språk, som innehåller flera texter och ritningar i 2D. Dessa dokument kan dock lätt förvandlas till 3D-scenarier för olika kategorier av arbetare. Särskilda monteringssekvenser av uppbyggnaden kan kommuniceras till arbetslaget innan den verkliga monteringsfasen för att vara säker på att de gör rätt från början.

Fördelar och starka sidor:

  • Bidrar till att göra byggnadsmomenten rätt från början
  • Ger arbetslagen på fältet direkt åtkomst till instruktioner och utbildningsmaterial
  • Otvetydiga byggnadsinstruktioner
  • Förståelse och kunskapsförvärv utöver språkbarriärer
  • Bättre förståelse av projektfaserna för alla inblandade