Att leverera en komplex anläggning som till exempel ett kärnkraftverk, en oljeplattform, ett oljeraffinaderi eller andra kapital- och resurskrävande projekt kräver tillförlitlig information. En enda källa av uppdaterad projektinformation gör det möjligt för byggnadsföretag och alla inblandade att dela information och samarbeta effektivt i en internationellt utspridd projektmiljö. Detta resulterar i optimerad planering och utförande, och samlad expertis.

3DEXPERIENCE-lösningen Optimerad anläggningskonstruktion från Dassault Systèmes underlättar överensstämmelse och spårbarhet av all information och förbättrar ekosystemets produktivitet i projektet genom att minimera slöseri vad gäller tid, kostnader och resurser. Projektgrupperna kan skapa, samarbeta, dela och hantera information på ett sömlöst sätt internationellt med hjälp av mallar med fördefinierade faser, valideringsetapper och delmål. Konstruktionerna kan simuleras i 3D. Arbetare kan också virtuellt öva sig med hjälp av digitala modeller. Virtuell validering och utbildning med hjälp av det universella 3D-språket gör det möjligt att undvika fel i byggnadskonstruktionen. Ansvariga kan inrikta sig på verksamhet med högt mervärde medan dynamiska översikter i realtid förser projektansvariga med utvärderingskort, för att eliminera omständliga åtgärder och processer.

 

Related Videos

Upptäck mervärdet i lösningen Optimerad anläggningskonstruktion:

  • Samordnad överföring
  • Order för leverans
  • Arbetsinstruktioner på ett universellt språk
  • Bra relationer med leverantörer och entreprenörer
  • Optimerad montering från början