Olja & gas

Om ni kunde formge och simulera drift av olje- och gasanläggningar i 3D, skulle ni kunna producera och distribuera olja och gas på ett säkrare, renare och billigare sätt?

Få åtkomst till de senaste teknologierna och metoderna för säker, effektiv och optimerad drift

Bli ledare inom er industri med hjälp av 3DEXPERIENCE-lösningarna för olja & gas

Olje- och gasproduktion rör sig mot mer komplexa områden och med större miljömässig granskning. Med starka band till olje- och gasindustrin under mer än 30 år, har Dassault Systèmes en unik position för att tillhandahålla lösningar för hela värdekedjan av denna industri.

Oavsett var ni befinner er i denna värdekedja, så kan Dassault Systèmes Industry Solution Experiences erbjuda verktyg för att hjälpa er att bli en ledare inom er sektor:

  • Data-drivna prospekteringsbeslut
  • Integrerade reservoarmodeller och simuleringar
  • Produktionshantering och optimering
  • Nedläggningsplanering 
  • Simuleringsbaserad driftsäkerhet och säkerhetsanalyser 
  • Virtuella underhållssimuleringar och arbetsinstruktioner i 3D
  • Virtuell utbildning  
  • Informationssystem för reservdelar
  • Optimerad anläggningskonstruktion