Kemiska processer

Om ni kunde utforma processer och formler som länkar kraven till den slutliga fysiska produktens egenskaper, skulle det då vara lättare att arbeta effektivt samtidigt som säkerhetsregler och kontroller respekteras?

Optimera era projekt och spara värdefull kunskap och expertis

Säkerhetshantering under total kontroll

Petrokemiska och kemiska anläggningar tillhandahåller mänskligheten med oersättliga material för textilier, mat och hälsa och säkerheten är den viktigaste faktorn. Oavsett om ni planerar ett nytt bygge eller en omändring för processändringar, har Dassault Systèmes de verktyg ni behöver för att optimera genomförandet av ert projekt.

  • Behåll uppdaterad information om tillgångar för säkerhetskritisk utrustning
  • Spåra relationen mellan krav och fysisk implementering
  • Implementera expertisen i utbildning med verklighetstrogna virtuella miljöer i 3D
  • Generera information på begäran för en förfrågan beträffande överensstämmelse eller säkerhetskontroll