Teknisk samordning

Teknisk samordning för anläggningar är en högst samverkande och sektorsövergripande verksamhet. Allteftersom trycket ökar för att möta mer komplexa processkrav, vänder sig ägare/driftsledare, byggnadsföretag, leverantörer och regleringsorgan till PLM för att hantera både tekniska processer och de samordningsuppgifter som associeras till dem. Dessa uppgifter börjar med tidiga projektspecifikationer och fortsätter sedan mot den initiala konstruktionsplaneringen.

DS PLM har en enda datakälla för alla projektdata, från produktspecifikationen till kontruktionskraven. Konstruktionsdata från olika områden – mekanik, flödesteknik, el, betong- och stålstrukturer t.ex. – samlas in i en enhetlig produktdefinition som gör det möjligt att omedelbart validera hela konstruktionen. Vår lösning omfattar funktionalitet som utvecklats för att möta de unika behoven inom energiindustrin. Det finns till exempel en funktion som automatiskt identifierar inkompatibiliteter i anläggningskonstruktionen, som kan lösas genom öppningar för rörledningar, värme, ventilering och luftkonditionering eller elektriska kabeldragningar. Den här avancerade typen av problemdetektion ger ett flexibelt sätt att automatisera tvärvetenskapliga tekniska processer och eliminera fel.

I de projekt som omfattar medarbetare från olika företag, integreras multi-CAD support i våra lösningar så att medarbetarna fritt kan granska och utbyta data medan de spårar ändringar och konfigurationer i flera CAD-system. Dessa funktioner finns tillgängliga för ett stort urval mekaniska CAD-system, inklusive PTC, UGS, och Autodesk, liksom lösningar för anläggningskonstruktion från Intergraph, AVEVA och Bentley.

 

Vår avancerade funktion för konfigurationshantering gör det möjligt för kunderna att lätt hantera olika konstruktionsalternativ för en enda anläggning eller återanvända konstruktionsdata i flera olika projekt. Kombinerat med arbetsflöde och delade kataloger, kan ändringar snabbt kommuniceras till intresserade parter. I motsats till traditionella PDM-system kan produktstrukturer, virtuella prototyper och materiallistor göras tillgängliga för konstruktionsplanerarna eller kunderna innan konstruktionen är färdig, vilket ger värdefull insyn på ett tidigt stadium i projektutvecklingen.

Lösningen Teknisk samordning för anläggningar omfattar:

  • Samarbete över flera anläggningar och med flera leverantörer
  • Verklighetstrogen samgranskning (granskning av virtuell prototyp)
  • Samkonstruktion över sektorsövergripande materiallistor
  • Konstruktionsändringar och konfigurationshantering
  • Multi-CAD-hantering

Stödprodukter: ENOVIA VPM Central, ENOVIA VPM System Logical Functional Definition, ENOVIA VPM Change Tracking, ENOVIA VPM Interference Check, ENOVIA VPM Intereference Management, ENOVIA Live Collaboration

ENOVIA Engineering Central ligger i hjärtat av vårt konfigurationshanteringssystem.

Bernie Merritt NIF Configuration Management and Integrations Manager, Lawrence Livermore National Laboratory