Konstruktionsplanering och simulering

I en industri där 80% av projekten undergår omfattande kostnadsöverskridanden och förseningar, fokuserar ägare och driftsledare samt byggnadsföretag mer än någonsin på att hitta ett bättre sätt att hantera byggnadskostnader och tidsscheman. Oavsett om man bygger en ny anläggning eller uppgraderar en existerande under pågående drift, måste sammanlänkade verksamheter noggrant planeras för att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetarna, samt minsta möjliga driftstopp.

 

Som en del av Dassault Systèmes (DS) omfattande lösningar för hantering av anläggningslivscykeln, gör lösningen Construction Planning & Simulation det möjligt för företagen inom energi- och processindustrierna att implementera metoden "Design for Construction”. Byggnadsföretag och ägare samt driftsledare förlitar sig på DS helt integrerade PLM-system så att både konstruktions- och byggnadsprocesserna kan optimeras samtidigt och på ett sätt där man bäst utnyttjar tillgängliga resurser. På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen, kan planering, produktionsplanering och sekvensbestämning av anläggningskonstruktionen virtuellt definieras och simuleras för att minska förekomsten av förseningar som typiskt nog uppstår när strukturella system och stora utrustningar är färdiga att installeras.

 

Lösningen Konstruktionsplanering & simulering omfattar planering av produktionsprocessen med verktyg som till exempel Primavera och MS Project, utrustningsplacering och mänsklig simulering som inkluderar olika aspekter av synfält, åtkomlighet och rörelser liksom genomförbarhetsstudier för fjärrstyrda anordningar. Dessutom kan materialhanteringen och flödet till anläggningen eller lagerlokalen, och en analys av konsumtionskurvan för material och resurser studeras i förväg för att minska riskerna med projektet. Eftersom alla komponenter är inkluderade i planeringen, kan initiala krav, kostnader och konstruktionstid beräknas exakt före investering.


Dassault Systèmes PLM-system upprätthåller relationerna mellan konstruktionsdata och byggnadsdata. Detta hjälper användarna att spåra senkomna ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringar och studera effekten av ändringarna på byggnationen. Lösningen Konstruktionsplanering och simulering ger byggnadsföretagen och ägarna samt driftsledarna den information de behöver för att förutsäga kostnaderna av dessa ändringar i tid och pengar, så att de kan besluta om de behöver omförhandla kontraktsvillkoren eller göra nödvändiga justeringar av projektets omfattning.

DS lösning för virtuell anläggningskonstruktion med planering och simulering omfattar:

  • Konstruktionsplanering och uppgiftssekvensering
  • Integrering med produktionsplanerings-, CAD-system och äldre system 
  • Arbetsinstruktioner i 3D och dokumentation
  • Simulering av konstruktionsprocesser
  • Modellering av produkt under drift
  • Simulering av arbetarnas uppgifter
  • Materiallistor för konstruktionen
  • Processutrustning och ritningsoptimering 
  • Optimering av konstruktionslogistiken

Stödprodukter: DELMIA, 3DVIA, ENOVIA

Att använda DELMIA för att optimera vår genomförbarhetsstudie innebar att Hydro-Quebec kunde minska ned tidsschemat för projektet med 200 veckor.

Hydro-Quebec fallstudie