Hantering av investeringsprojekt

För att leverera ett så komplext projekt som ett kärnkraftverk, en oljeplattform, ett oljeraffinaderi eller andra kapital- och resursstarka projekt inom energiindustrin, krävs det tillförlitliga informationssystem. Ett sådant ger alla intressenter lätt åtkomst till projektinformation dygnet runt, samordnar samarbetet och säkerställer datakonsekvens. En enda källa av uppdaterad projektinformation gör det möjligt för ingenjörer, inköpare och byggnadsföretag, ägare och driftsledare och andra projektledare att dela information och samarbeta effektivt i en internationellt utspridd projektmiljö.

Lösningen Capital Project Management (Hantering av investeringsprojekt) från Dassault Systèmes (DS) möjliggör hantering av alla aspekter av ett projekt - tidsscheman, resurser, processer, kostnader och leverabler - i ett enda system. Detta underlättar globalt samarbete och förbättrar ekosystemsproduktiviteten i Front End Engineering and Design (FEED) genom driftsättning och drift, vilket ger bättre konstruktionskvalitet liksom projektleverans i tid och enligt budget. Projektgrupper kan skapa, samarbeta, dela och hantera information globalt med hjälp av effektiva mallar med fördefinierade faser, valideringsetapper och delmål. Chefer kan inrikta sig på verksamheter med högt mervärde, och dynamiska översikter ger projektledarna möjlighet att eliminera tidskrävande uppgifter och processer.

Related Videos

Eftersom elkraftverks, oljeplattformars eller raffinaderiers livslängd ligger mellan 40-60 år - dvs. längre än de flesta ingenjörers och projektledares karriärer - finns det ett ökat behov av renovering och modernisering. DS lösning för hantering av investeringsprojekt ger möjlighet att lagra och få åtkomst till all information gällande anläggning och processer, inklusive ändrings- och granskningshistorik. Detta innebär att man avsevärt kan förbättra tidsramen för genomförandet av projekt för driftsättning eller utrustning i efterhand. När det gäller äldre anläggningar som byggdes före datorernas tid, är problemet inte om projektinformation fortfarande existerar, men om den överensstämmer med källorna och om den är lättillgänglig för intressenterna. En av nyckeluppgifterna idag när man genomför projekt för att förlänga livslängen av eller modernisera en anläggning, är att göra dessa vitala arkiv tillgängliga i en virtuell miljö. I en industri där tid mäts i pengar, närmare bestämt hundratusentals dollar i timmen, kan man med hjälp av projekthanteringen i kombination med processimulerings- och tidsplaneringsverktyg utföra vitala funktioner genom att maximera arbetsflödet och möjliggöra optimal användning av alla tillgängliga resurser medan man undviker kostsamma avbrottstider och förseningar.

Lösningen Hantering av investeringsprojekt hanterar genomförandet av ett investeringsprojekt som täcker:

  • Krav och anbud
  • Resurser och tidsscheman
  • Upphandling
  • Leverabler
  • Arbetspaket (Work packages (WBS)
  • Delmål
  • Restpunktslista
  • Risker
  • Översikter
  • Affärs- & lönsamhetsanalyser

Med CATIA och ENOVIA, kan Hydro-Québec samarbeta mer effektivt med sina partner och snabbt klara av lösningen av problem som kan uppstå under projektets utvecklingsfas.

Jean-Paul Rigg Director, Generation engineering, Equipment division, Hydro-Québec