Hantering av anläggningars livscykel

En kraftanläggning, en oljeplattform eller ett oljeraffinaderi är stora och komplexa anläggningar som utgör tillgångar med högt värde och lång livslängd, med system som skapats av flera vetenskapsgrenar. Tillgångarna omfattar mekanisk utrustning, rörsystem, instrumentutrustning, elinstallationer, stålstrukturer, väg- och vattenbyggnad, automationssystem med mera. Många intressenter kräver åtkomst till information rörande dessa tillgångar av olika anledningar under en anläggnings hela livslängd. Allteftersom en anläggning undergår förändringar i konstruktionen, vid underhåll, uppgraderingar, moderniseringar eller utbyten under dess livscykel, ändras också dess status och egenskaper. Dessa ändringar måste återspeglas i anläggningens livscykelhistorik och finnas tillgängliga för att man ska kunna se dem virtuellt on-line och i uppdaterad dokumentation. Om ändringarna som utförs under ett projekt, och som påverkar anläggningarna, inte noggrant avspeglas i granskningshistoriken riskerar man förseningar i överlåtelsen av information gällande anläggningen från projektansvariga till ägare/driftsledare. Kostnaderna som associeras med förseningar i överförandet av information gällande anläggningen från projektansvariga till ägare/driftsledare för start och driftsättning kan kosta ett företag miljontals dollar i förlorad inkomst.

Dassault Systèmes (DS) lösning Digital Plant Asset Management tillhandahåller den huvudsakliga datakällan för ett företags anläggningsinformation, vilket ger alla auktoriserade intressenter säkrad åtkomst för att hantera anläggningsinformationen digitalt, liksom processerna som styr den genom dess livscykel. DS PLM-system uppdaterar informationen associerad till alla ändringar gällande anläggningen dynamiskt och lagrar granskningshistoriken inklusive samband och associerade processer. Drifts- och underhållspersonal kan få nya uppgifter, chefer kan skriva in kommentarer eller rätta arbeten som skickats in för godkännande, projektgrupper kan samarbeta på olika uppgifter eller uppdrag. Denna enda datakälla av tillförlitlig uppdaterad anläggningsinformation inklusive de processer som styr den kan undersökas och visualiseras grafiskt on-line.

DS tillhandahåller teknologin som gör det möjligt för användarna att kontrollera informationen, samt att eliminera tråkiga administrativa uppgifter och arbeta mer effektivt i den högt kompetitiva energisektorn. Medan konstruktionsorienterade företag endast hanterar dokument, CAD och tekniska data som används under konstruktionsfasen för en anläggning, tillhandahåller DS ett system för att hantera anläggningsdata som är relevant genom anläggningens hela livscykel, inklusive drift, underhåll och avveckling. Dessutom är DS PLM-system öppet, skalbart och flexibelt så att det kan skräddarsys för att möta kraven från många kunder.

 

Lösningen Hantering av industriella digitala tillgångar omfattar:

  • Geografisk och funktionell navigering i materiallistor och GBS / PBS
  • Automatiserat arbetsflöde och processhantering
  • Schemaläggning av underhåll och driftstoppsplanering
  • Arbetsinstruktioner och dokumentation för drift
  • Problemhantering som möjliggör riskreducering
  • Inspektionsrapporter för utrustning och system
  • Utbyte av utrustning
  • Hantering av tekniska dokument och specifikationer

StödprodukterENOVIA Variant Configuration Central, ENOVIA 3D Live, ENOVIA Sourcing Central, ENOVIA Supplier Central, ENOVIA Engineering Central, ENOVIA Library Central, ENOVIA Live Collaboration

Det är viktigt att följa utvecklingen av en anläggning över en lång period, och ENOVIA är tillräckligt flexibelt för att anpassa sig över tiden allteftersom anläggningen utvecklas.

Lars-Martin Arendal CAD System/Design Engineer, Preem Petroleum