Produktion & kvalitetskontroll av rotorblad i kompositmaterial

Processkontroll för en perfekt produktion av rotorblad

Att tillverka rotorblad i kompositmaterial är en utmanande process som omfattar kontroll av olika variabler och förståelse för korrelationen mellan dem. Att förebygga produktionsfel som uppstår p.g.a. oförklarade tomrum, veck och delamingerar samt andra fel är en komplex process. Många företag har erfarenhet av en mycket hög avfallsgrad under produktionen av rotorblad, vissa över 25 procent. Även en liten förbättring kan spara miljoner euro varje år. 

Dassault Systemes  lösning Hållbara vindturbiner tillför en unik dataorienterad, regelbaserad kontinuerlig processförbättringsmetod för rotorbladstillverkning. Analysen av data från verkstadsgolvet gör det möjligt att upptäcka djupt dolda felorsaker. Att beskriva bra metoder på ett naturligt språk gör det möjligt att kapitalisera och återanvända erhållen kunskap. Tack vare en datakontroll på verkstadsgolvet kan risken för fel kvantifieras och man kan utveckla en flexibel processkontroll som gör det möjligt för experterna att utnyttja, optimera och validera en uppsättning av lättlästa driftsåtgärder. 

 

Starka sidor och fördelar:

  • Upptäcka och redigera regler med experters hjälp (kunskapsinsamling)
  • Snabbt identifiera djupgående felorsaker
  • Förstå den kvantifierade effekten av processvariabler
  • Erhålla tidiga varningar angående potentiella problem
  • Justera processerna i realtid vid ändrade villkor
  • Övervaka regelöverensstämmelse och ta emot meddelanden när nya regler kan behövas

Efter 6 månaders projekt har vårt arbetslag redan lyckats minska med hälften antalet rotorblad med felaktigheter med torrt fiberglas, som kräver mycket omarbete. Vi ser nu fram emot att använda oss av larm och rekommendationer i realtid för att uppnå 95 % av rätt konstruerade delar första gången.

Maciej Grzybowski Teknisk chef, LM Windpower