Resurssnål konstruktion

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Genomförande av projekt

 

Resurssnål konstruktion genom insamling, analys och beslutstagande i realtid

Tidigare använde man projekthanteringsmetoder för byggnadsprojekt. Men man har dock inte kunnat undvika förseningar, kostnadsöverskridningar och andra brister på effektivitet. Det finns ett behov av att anpassa och ändra projekthanteringsmetoderna. Uppföljning av projektstatus är en viktig aspekt eftersom byggnadsprojekt omfattar många oförutsedda händelser innan de fullföljts.

Modulen för projektgenomförande inom lösningen Lean Construction 3DEXPERIENCE är en projektstruktur som gör det möjligt för de olika deltagarna i projektet att samarbeta. Detta ger åtkomst i realtid till snabb analys och beslutstagande, visar upp resurshinder i realtid med förbättrad hanteringsvisibiliet, ökar resursanvändningen och minskar konflikter mellan projektledare och funktionella gruppansvariga. Den driver en fasbaserad beslutstagandeprocess där man använder mallar för bästa processer med fördefinierade faser, valideringsetapper och delmål.

Fördelar och starka sidor:

  • Tydlig bild av projektets utveckling, problemlösning, risker osv.
  • Större spårbarhet: Alla källor till ändringar kan spåras efteråt
  • Integrering av Primavera / projektplanering
  • Översikt av projektets framsteg
  • Problem länkade till uppgifter och leverabler
  • Ändringshantering länkade till uppgifter och leverabler