Resurssnål konstruktion

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Arbetsinstruktioner i 3D

Resurssnål konstruktion genom förbättrad säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen

 

Byggplatsledare behöver instruera arbetarna hur man monterar, installerar och underhåller byggnadskomponenter på en byggplats. De behöver kommunicera med olika yrken, där vissa arbetare kanske inte känner till det lokala språket eller inte har arbetat tillsammans tidigare, om hur man utför en komplex montering i en byggnad.

3D Work Instruction inom lösningen Lean Construction Experience handlar om att förbättra arbetarnas säkerhet, att eliminera missförstånd och undvika fel. Den gör det möjligt att instruera individuella arbetare som kanske inte känner till språket eller projektet, och som kanske saknar särskild yrkeskunskap eller erfarenhet för en given uppgift. Detta hjälper arbetarna att förstå omfattningen, skalan, processen och interaktionerna av projektet. Den skapar dessutom tydliga arbetsinstruktioner för att utföra arbetsuppgifterna och skyddar därmed arbetarna på varje projekt, vilket minskar risker, förhindar olyckor samt minskar allmänna kostnader.

Nyckelfunktion och fördelar:

  • Multi-CAD-integrering för källmodeller – fungerar med existerande filer och byggnadsinformationsmodeller
  • 3D-bilder av uppgifterna steg för steg vid montering eller underhåll
  • Flerspråkig förståelse: minskar risken för missförstånd vid arbetsinstruktioner
  • Pappersfria arbetsprocesser
  • Skydd av företagskunskap i Joint Venture-projekt
  • Enkel åtkomst baserad på läsplatta med lätt 3D-läsare på fältet
  • Kommunikation genom olika medier
  • Individuella inställningar för säkerhet / expirationsdatum