Resurssnål konstruktion

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Den globala konstruktionen kommer att öka med 67%, från nuvarande 7,2 biljoner dollar till 12 biljoner dollar år 2020. Industrin förlorar i spill mer än 120 miljarder dollar årligen enbart i USA, beroende på okontrollerade förseningar, kostnadsöverskridningar och andra orsaker till ineffektivitet. Byggnadsindustrin behöver industrialiseras och standardiseras på samma sätt som tillverkningsindustrierna för flera decennier sedan, genom att öka samarbetet inom konstruktion, förfabrikering och modularisering.

3DEXPERIENCE-lösningen Lean Construction tillför en samarbetsbaserad projektbakgrund som gör det möjligt att centralisera projekt och datahantering, samt konstruktionssimulering för bättre planering och utförande, och rätt information till rätt personer i rätt tid.

Lean Construction har fyra huvudsakliga fördelar. Den första är att den maximerar vinsten genom insyn. Med hjälp av projektens avancemang i realtid kan man identifiera uppgifter som förorsakar förlorad vinst. Dessutom finns det en länk till inköpen som förbättrar kostnadskontrollen. Den andra fördelen är ett förbättrat kassaflöde. En bättre mätning av arbetets uppdelning och slutförande kommer att resultera i  ökat värde. Tillsammans med förfabrikerade leveranser kommer detta att resultera i tidigare betalning. Den tredje fördelen är en enda version i 3D. 3D-visualisering  resulterar i en tydlig förståelse av ett komplext projekt genom en gemensamt språk. Arbetare på alla nivåer kan förstå sin specifika roll och hur den passar in med den överordnade konstruktionen. Den fjärde fördelen är minskat spill och högre vinst. Skaffa er lösningen Lean Construction och minska spillet med hjälp av en genomförbar och rimlig plan baserad på projektets verkliga tillstånd i realtid.

Lösningen Lean Construction omfattar:

  • Paket för byggnadsarbete
  • Projektplanering
  • Projektutförande
  • Arbetsinstruktioner i 3D