Infrastruktur

Utveckling av offentlig infrastruktur involverar flera intressenter vilket gör att man behöver en mer integrerad och samverkande process för att kunna slutföra projekten på ett tillfredsställande sätt. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar gör det möjligt för beslutstagare inom byggnadsindustrin att samarbeta och leverera tillsammans.

Integrerad projektleverans för infrastruktur

Utveckling av offentlig infrastruktur innebär att man konstruerar byggnader och andra konstruktioner för offentlig användning. Utvecklingen producerar ekonomiska verkningar både direkt och indirekt genom en mer effektiv hantering av den urbana infrastrukturen som utgör basen för affärsverksamhet och socialt liv, liksom bidrar till en regional vitalisering. Byggnationen av broar till exempel, som ansluter urbana och rurala områden stärker transportsystemen och förbättrar effektiviteten i distributionen av material och resurser. Byggnadsindustrin har ett stort socialt ansvar. Den förväntas säkerställa effektiv användbarhet genom att bland annat använda sig av driftmässigt effektiv konstruktion och kontrollera strukturernas långsiktiga belastbarhet. Beroende på dess karaktär, kräver offentlig infrastrukturutveckling att man noggrant följer byggnadsregler och industrinormer som säkerställer överensstämmelse med relaterade krav.

I ett ökande antal fall försöker myndigheterna att få åtkomst till resurser och expertis i den privata sektorn genom att använda nya projekthanteringscheman som går under namnet Offentliga-privata partnerskap (Public-Private Partnerships (PPP)) och privata finansiella initiativ (PFI)). Som ett resultat av detta, vill byggnadsföretagen idag samarbeta med många intressenter, presentera en bild av projekten och försöka förbättra den långsiktiga lönsamheten, samtidigt som man tar hänsyn till projektets hela livscykel.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform möjliggör integrerad projektleverans med en bas som stöder öppet samarbete i företag och organisationer som är iblandade i utvecklingsprojekt av offentlig infrastruktur. Lösningen hjälper till att möta utmaningar och göra framsteg inom byggnadsindustrin genom att övergå från konventionella konstruktions-, byggnations- och hanteringstekniker som i huvudsak stödjer sig på 2D-ritningar för ett harmoniskt och konsekvent projektflöde baserat på användningen av basmodeller i 3D.