Façade Design for Fabrication

Anslut era konstruktionsdata från koncept till tillverkning för samverkande och industrialiserad konstruktion

Façade Design for Fabrication är en genomgående lösning för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och tillverkare. 

Façade Design for Fabrication är en kraftfull lösning för att utveckla konceptuella modeller av byggnader och förlänga fasaden genom konstruktion, tillverkning och byggnation.  

  • Planera byggnationen med hjälp av dynamiska verktyg som validerar kraven allteftersom arbetet fortskrider
  • Utveckla konstruktionen ytterligare genom att inkludera former, mönster, strukturer och detaljer
  • Utöka konstruktionsmodelldata för att automatisera ritningar och materiallistor

Nyckelfunktioner och fördelar

  • Bättre byggnader för att tillfredsställa kunderna. Innebär också att man kan spara tid, reducera processer som inte kan utvecklas, validera krav i realtid och överträffa kundernas förväntningar
  • Industrialiserad konstruktion: Reducerar avfall genom att utöka konceptuella modelldata till tillverkningen med hjälp av samarbete och skalbarhet i molnet
  • En och samma version av 3D-data: redigeringsverktyg på “Samma sida” ger en referensversion för hela projektteamet
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE: denna plattform skapar en interaktiv miljö som kan koppla samman alla som arbetar på ett projekt

På plattformen 3DEXPERIENCE görs modelleringen i molnet och finns tillgängligt direkt. Fördelen med molnbaserat samarbete är snabbheten och effektiviteten.

Jonathan Mallie Principal of SHoP Architects and Managing Director of SHoP Construction