Byggnader

Hur gör man för att konstruera och bygga enligt tidsplan och budget? Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar gör det möjligt för företag inom byggnadsindustrin att uppnå hållbar utveckling och effektiv livscykelhantering för byggnader.

Hur tillhandahåller man sofistikerade och hållbara erfarenheter för byggnadsindustrin?

Byggnader har en stor betydelse för samhället eftersom de ingår i den grundläggande infrastrukturen som utgör basen för mänskligt liv och sociala verksamheter. Dessutom har de en stor inverkan på miljön, och konsumerar stora mängder vatten, energi och andra resurser. Byggnadsindustrin förväntas inte bara hantera nationella lagar och regler och säkerställa en överensstämmelse, men också att fortsätta utvecklingen genom medvetna ansträngningar och arbeta mot mål som att reducera energikonsumtionen till noll, utöka användningen av återanvändbara byggmaterial och utveckla nya leveransmekanismer för att bättre svara mot uppdragsgivarnas krav.

På senare år har man i byggnadsindustrin påskyndat industrialiseringsprocessen, där man har lärt från de högeffektiva produktionssystem som används i fordons- och flygindustrierna. Man har till exempel utökat användningen av förfabrikerade komponenter från andra fabriker för att förbättra effektiviteten av verksamheterna i anläggningen och man har introducerat leveranssystem som hjälper till att använda lagringsutrymmena mer effektivt, vilket samtidigt förbättrar kassaflödet. Genom att utnyttja de rika erfarenheter man har skaffat sig genom att stödja den långsiktiga förbättringen av processer för tillverkningsindustrier, inklusive fordons- och flygindustrin, har Dassault Systèmes utvecklat specialiserade lösningar för byggnadsindustrin för att stödja deras ansträngningar beträffande produktivitetsförbättringar.

Dassault Systèmes har förstått att många företag och organisationer är involverade i byggnadsprojekt och medvetna om att det är svårt att skapa en vertikalt integrerad hanteringsstruktur, och har därför skapat en plattform som möjliggör öppet samarbete och integrerad projektleverans. Dassault Systèmes lösning för 3DEXPERIENCE-plattformen som riktar sig till byggnadsindustrin, stöder en bättre hantering av livscykelkostnader och förmågan att hantera alla projektfaser från preliminär grundläggande planering till underhåll och drift.