Tillverkning

Till skillnad från tillverkade produkter är byggnader fästa vid marken och har utformats i förhållande till en viss plats. Det finns inte två platser som är exakt lika varandra och därför finns det inte heller två byggnader som är identiska. Klimat, miljöfaktorer, koder, byggmaterial, och andra villkor är alla lokala och unika. Underleverantörerna, som är de främsta aktörerna inom byggnadskonstruktionen, arbetar regionalt därför det är för dyrt att frakta stora eller tunga material över långa avstånd.

Dassault Systèmes (3DS) har en lång erfarenhet av tillverkning av byggnadsprodukter, som är en viktig del i den globala byggnadskonstruktionsprocessen. 3DS tillför en uppsättning konstruktionsverktyg för konceptuell konstruktion, detaljerad konstruktion och konstruktionsprocesser. Vår lösning underlättar även prefabricering av produktmonteringar av underleverantörer, en praxis som vitt och brett har antagits av kunder i olika tillverkningsindustrier. De virtuella konstruktions- och tillverkningsfunktionerna gör det möjligt för företagen att implementera en strategi baserad på "konstruktion för ett effektivt bygge" som optimerar konstruktions- och byggnadsprocesserna samtidigt, på ett sätt där man bäst använder tillgängliga resurser. Redan på ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen, kan konstruktionsplaneringen definieras virtuellt och simuleras, för att minska förekomsten av förseningsproblem när systemen och utrustningen är färdiga att placeras. Arbetsinstruktionerna i 3D hjälper arbetarna på byggena att bättre förstå installationerna.

Stödprodukter:

  • SolidWorks 
  • CATIA 
  • ENOVIA 
  • 3DVIA 
  • DELMIA