Samarbete

I den högt fragmenterade byggnadsindustrin är det avgörande att de olika projektgrupperna kan samarbeta mer effektivt. Det är dock sällsynt att alla medarbetare kommer att arbeta på samma projekt igen. Detta innebär att de nya medlemmarna i gruppen måste lära sig att hantera samarbetsverktygen och amortera kostnaden av programvara och utbildning på ett enda projekt. Deras nästa projekt kan ha en annan uppsättning verktyg. I början på 2000-talet kom det en våg av extranetprodukter avsedda att möjliggöra samarbete i direktanslutning. Nu finns det endast några få överlevande och den programvara som föredras av leverantörerna är inte nödvändigtvis densamma som den som rekommenderas av arkitekter och ingenjörer.

 Det är dock flera saker som fattas inom byggnadsindustrin för att säkerställa ett effektivt samarbete. För det första utgör byggnadsmodellen den primära datakällan för de flesta medarbetare, och många medarbetare har olika tillämpningar och olika versioner av den modellen. Interoperabel åtkomst till flera samordnade modeller är ett behov som än idag inte har uppfyllts. För det andra är leverantörskedjan splittrad liksom integreringen av data över ett projekts livscykel. För det tredje genererar byggnadsprojekt enorma mängder data som saktar ned de flesta aktuella tillämpningarna.

Dassault Systèmes (3DS) har erfarenhet på vart och ett av dessa områden. Som en av de främsta aktörerna inom tillverknings-, energi- och varvsindustrierna, är vi på 3DS vana vid att arbeta med stora uppsättningar data som kan distribueras till olika geografiska platser. 3DS hanterar flera tillämpningar och de kan integrera data för ett projekts hela livscykel. Dessutom tillhandahåller 3DS även "3DSWYM Building in Life community" avsedd att samla ihop användare som behöver dela innehåll och tillämpningar, men också som socialt nätverk. Vår lösning omfattar också sofistikerad sökmotorteknik och indexering för att stödja behoven hos byggnadsföretagen och deras leverantörskedjor. 3DS lösning underlättar ett mer effektivt samarbete genom hela byggnadsutformnings- och konstruktionsprojketet, oavsett av plats eller status, och från lägsta nivå av konstruktionsdetaljer till ett systems hela omfattning.

Stödprodukt:

  • ENOVIA
  • EXALEAD

Istället för att spendera timmar eller dagar på att leta igenom olika databaser kan vi [med ENOVIA] hitta informationen nästan omedelbart, och ta bättre beslut pga. bättre beslutsunderlag och börja agera på exakt uppdaterad infromation utan förseningar.

Markus Pöllä Development Manager, Skanska Finland