Projekt- & kravhantering

Allteftersom byggnadskonstruktionen kräver ett mer internationellt samarbete, har trycket att levera i tid och enligt budget aldrig varit större. Dessutom blir lagstiftningen alltmer krävande.  Det är nödvändigt att ha en lösning för att hantera ett flertal tillämpningar som används av olika projektansvariga och den information de producerar under ett projekts livscykel.

Som en av de viktigaste aktörerna inom tillverknings-, energi- och varvsindustrierna, har Dassault Systèmes (3DS) servat sina kunder med projekthanterings- och kravhanteringslösningar och har stor erfarenhet i att hantera stora datamängder som behöver spridas över ett flertal geografiska platser. 3DS lösning för Projekt- och kravhantering hjälper byggnadsföretagen och deras leverantörer att samarbeta genom hela projektet. Vår lösning omfattar affärsprocesshantering med avancerade verktyg för konstruktion, teknisk utformning, analys och konstruktionsplanering för att påskynda leveransen av innovativt byggande med hållbar konstruktion. Kravhanteringsfunktionerna gör det möjligt att samla in regionala lagstiftningskrav likaväl som nya byggnadsplaneringsdetaljer. Projekthanteringsfunktionerna omfattar projektöversikter som ger insyn i realtid i ett projekts utveckling vad gäller tidsschema, resurser, processer, kostnad och leveranser.

Lösningens funktioner omfattar:

  • Kostnadsprognos och utgiftsstyrning
  • Sammanföring av alla data på ett ställe
  • Integrerat hanteringssystem för försörjning, konstruktion, planering, kostnadsprognos och leverantörer

Stödprodukt:

  • ENOVIA

Med ENOVIA får vi tag i information mycket snabbare. Kostnadsprognoser kan nu göras på halva den tid som tidigare krävdes.

Markus Pöllä Utvecklingschef, Skanska Finland