Logistik

Byggnader konsumerar stora mängder energi och vatten, samtidigt som de producerar stora mängder avfall. Mer än i någon annan sektor kan facilitetshanteringen bidra till att bättre använda och avlägsna begränsade resurser.

Dassault Systèmes tillför ett antal verktyg för konceptuell konstruktion, detaljerad konstruktion och byggnadsprocesser. Den virtuella konstruktionen och byggnationen inkluderar placering av utrustning liksom mänsklig modellering och simulering. Materialhantering och transport till byggnadsplats eller lagringslokaler kan studeras i förväg för att minska projektriskerna. Alla komponenter är inkluderade i planeringen så att de initiala kraven, kostnaderna och konstruktionstiden kan uppskattas ganska exakt innan man gör stora beställningar.

Stödprodukter:

SolidWorks, CATIA, ENOVIA, 3DVIA, DELMIA