Konstruktionsutformning & granskning

Efter det att den tekniska processen har avslutats, kan modellen för byggnadsinformation länkas till tidschemat för konstruktionen, planeringen för mänskliga resurser och monteringsprocesserna. 3D-modeller från olika källor kan också analyseras för att automatiskt detektera och rapportera spatiala konflikter.

Projektmodellering och konstruktionssimulering kan också användas för att simulera och demonstrera rätt arbetsmetoder till personal, och resulterande geometri kan återanvändas för dagliga konstruktionsuppgifter. De simuleringar som kan utföras omfattar ändringssimulering av dynamiska konstruktionsprocesser, mänskliga modeller och resursmodeller (t.ex. kranar), liksom konstruktionsprocessmodellering. Projektmodeller i 3D avlägsnar även tvetydigheter och eventuella oenigheter gällande kvantiteter. Kvantiteterna kan erhållas direkt från huvudmodellen och länkas direkt till externa eller interna kostnadsuppgifter. Den informationen kan användas för kostnadsplanering och tillhandahållas som en bas för anbudsförfarande för underleverantörer. Den här lösningen har också en granskningsfunktion och kan även skapa dokumentation för arbetsinstruktioner i 3D.

 

Lösningens funktioner omfattar:

  •     Tidsschema för konstruktionen
  •     Processändringar för konstruktionen
  •     Kollisionsdetektering
  •     Simuleringar av mänskliga modeller och säkerhetsåtgärder
  •     Resurssimuleringar

Stödprodukter

CATIA, DELMIA, 3DVIA Composer