Konstruktionsoptimering

Konstruktionsoptimeringsprocessen omfattar schematisk konstruktion och konstruktionsutveckling. En konstruktör måste ta hänsyn till konceptmodellen som är ett resultat av planering, ägarkrav, regionala krav, ekologisk konstruktionsanpassning och mycket annat. Konstruktionsutvecklingen kräver detaljerade våningslösningar som omfattar större konstruktionssystem och allmänna detaljer. Den här processen integrerar 3D-modeller från arkitekter, strukturingenjörer och MEP-ingenjörer i en enda modell för att  kunna simulera konstruktions- och byggnadsprocessen i sin helhet. Den omfattar kollisionsdetektering, simulering av schemaläggning och andra avgörande simuleringar.

Dassault Systèmes (DS) PLM-lösning tillhandahåller en uppsättning av konstruktionsverktyg för konceptuell konstruktion, konstruktionsutformning och byggnadsprocesser. Genom att dra fördel av sin erfarenhet och områdesexpertis inom tillverknings-, energi- och varvsindustrierna tillhandahåller DS även en serie tillämpningar för konstruktion och simulering av strukturella och elektriska system samt rörledningssystem, allt inom en verklighetstrogen 3D-miljö, för byggnadsindustrin.

Lösningens funktioner omfattar:

 • Geometri utformad med hjälp av beständiga relationer som kan uppdateras i förhållande till projektändringar, tack vare flexibla parametrar och dimensioner
 • Insyn över projektets utveckling, inlusive information från det förlängda företaget 
 • Möjligheten att beräkna kostnader med exakthet och tillförlitlighet                 
 • Integrering av finansiella och geometriska data samt projektdata i ett enda system
 • Uppdaterad samordning och leverans av projektdata bidrar till att minska antalet fel, försummelser, omarbete på fältet liksom transaktionskostnader
 • Integrering av dokumentations-, fabrikations- och konstruktionhantering
 • Byggnadssimulering och geoteknisk analys

Stödprodukter:

 • SOLIDWORKS
 • GT Digital Project
 • DRAFTSIGHT
 • 3DSWYM
 • SIMULIA