Företagsledningen

Styrning på lång sikt

Bernard Charlès
Verkställande direktör för Dassault Systèmes

"Skapa framtiden"

Tack vare Bernard Charlès är Dassault Systèmes, världsledare i 3D-programvara, en av de främsta innovationspartnerna idag. Bernard ligger bakom inspirationen till digitala prototyper, produktlivscykelhantering och 3DEXPERIENCE, och han är övertygad om att 3D-teknologin handlar om att göra det omöjliga möjligt. 3D-tekniken är det mest kraftfulla sättet att testa koncept och skapa för framtiden, att få dröm och verklighet att närma sig varandra och för att flytta fram gränserna för vetenskap och fantasi för att driva på utvecklingen i samhället.

  • 1995: Styrelseordförande och VD
  • 1988: Direktör för avdelningen Startegi, forskning & utveckling
  • 1986: skapade avdelningen för Ny teknologi, forskning och strategi
  • 1983: "Scientifique du contingent" - tjänstgjorde som ingenjör vid Dassault Systèmes under militärtjänsten
Se profil

Vice verkställande direktör, Produkter & strategi – F&U Dominique
Florack

Vice verkställande direktör, Produkter & strategi – F&U

Genom att bygga upp en Forsknings- och utvecklingsavdelning med både vetenskaplig och industriell inriktning har Dominique Florack bidragit till...

Vice verkställande direktör, Finansdirektör Thibault
de Tersant

Vice verkställande direktör, Finansdirektör

Thibault de Tersant är ansvarig för finans, juridik, säljorganisation, relationer med investerare...

Vice Verkställande Direktör, Strategichef Monica
Menghini

Vice Verkställande Direktör, Strategichef

Monica Menghini är vice VD med ansvar för koncernens strategi, industri, marknadsföring och på Dassault Systèmes...

Vice VD, Direktör för Strategi & marknadsutveckling Pascal
Daloz

Vice VD, Direktör för Strategi & marknadsutveckling

Pascal Daloz började på företaget 2001 för att utveckla vår närvaro på PLM-marknaderna...

Vice VD, Direktör för internationell säljstrategi, VD för Nordamerika Bruno
Latchague

Vice VD, Direktör för internationell säljstrategi, VD för Nordamerika

Bruno Latchague har varit ansvarig för internationell säljstrategi sedan 2011 och han utnämndes till vice VD och direktör för Nordamerika 2013...

EVP, Asia Pacific Market and Global Business Transformation Sylvain
Laurent

EVP, Asia Pacific Market and Global Business Transformation

Sylvain Laurent är ansvarig för PLM-försäljning till stora företag, liksom för PLM-lösningar och tjänster internationellt. Han är också medlem av exekutivkommittén...

Vice VD och ansvarig för EMEAR-marknaden och internationella allianser av Systemintegratorer Laurent
Blanchard

Vice VD och ansvarig för EMEAR-marknaden och internationella allianser av Systemintegratorer

Laurent Blanchard har ansvar för utvecklingen av EMEAR-marknaden och det globala ekosystemet för...

Vice VD, Personal- och IT-direktör Laurence
Barthès

Vice VD, Personal- och IT-direktör

Laurence Barthès utnämndes till vice VD, personalchef och informationschef för Dassault Systèmes 2009...

Vice verkställande direktör, Internationella affärer och nätverk Philippe
Forestier

Vice verkställande direktör, Internationella affärer och nätverk

Philippe Forestier är ansvarig för affärsutvecklingen inom Dassault Systèmes och för att marknadsföra...

Styrelseordförande Charles
Edelstenne

Styrelseordförande

Charles Edelstenne var med och grundade Dassault Systèmes 1981 och var verkställande direktör tills företaget omvandlades till bolag 1993...